Kalender 2021

v.38 Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag

Lördag 25/9 kl.11.30, 12.30 o 13.30 Cavaletti o Hoppning

Söndag 26/9 kl.13 1,5 tim UTERITT

v.39 Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag

Lördag 2/10 kl.12 o 13 Cavaletti o Hoppning

Söndag 3/10 kl.13 1.5 tim UTERITT

v.40 Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag

v.41 Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag

Lördag 16/10 kl.12 o 13 Cavaletti o Hoppning

v.42 Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag
v.43 Höstterminen har avslutning

Lördag 30/10 kl.12 o 13 Cavaletti o Hoppning
GFF - Söndag 31/10 Höstritt