Under hösten kommer vi att ha tema Cavaletti Hoppning på lördagar. 

25/9, 2/10, 16/10 o 31/10

kl.12 o 13

170:-per gång

Anmälan på lapp i stallet eller direkt till oss. 

I Höst-Vinter-Vår kommer vi ha tematillfällen på lördagar.